สาขาและสถานที่ตั้ง

ภาคเหนือ

โรงงานเชียงใหม่


98 หมู่ 1 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079316
Email : panadda.i@tankjrm.com
-

สาขาเชียงใหม่ 2


9/11 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079317
Email : jrm.chiangmai2@outlook.com
-

สาขาเชียงใหม่ 3


ตรงข้ามโอ้กะจู๋ สาขาสันทราย .ตหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079318
Email : jrm.chiangmai3@outlook.com
-

สาขาเชียงใหม่ 4


ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079319
Email : jrm.chiangmai4@outlook.com
-

สาขาเชียงใหม่ 5


971 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079320
Email : jrm.chiangmai5@outlook.com
-

สาขาพะเยา


ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079321
Email : jrm.phayao@outlook.com
-

สาขาแพร่


ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079322
Email : jrm.phrae@outlook.com
-

สาขาน่าน


ถ.บ้านเจดีย์ ต.ดู่ใต้  อ.เมือง จ.น่าน

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079323
Email : jrm.nan@outlook.com
-

สาขาเชียงราย 1


หมู่ที่ 10 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079324
Email :jrm.chiangrai1@outlook.com
-

สาขาเชียงราย 2


563 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เวลาทำการ | ติดต่อสาขา


เปิดทำการทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ : 07:00 – 17:00 น.

Mobile : 0632079325
Email :jrm.chiangrai2@outlook.com
-

Added to cart
Shopping Cart
Close

No products in the cart.