ถังบำบัดน้ำเสียคลีน (CS)

In Stock

คุณภาพอันดับ 1 ของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อคุณภาพน้ำที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการออกแบบเพื่อบำบัดน้ำเสียทุกชนิด
เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม