Thai Chinese (Simplified) English

รุ่นก้นนูน

ทนทานด้วยคุณภาพและความปลอดภัย

คุณสมบัติพิเศษของถังเก็บน้ำ Stainless

  • ไม่เป็นสนิม
  • ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
  • แข็งแรงทนทาน
  • ไม่ก่อให้เกิดสารสะลายที่มีพิษต่อร่างกาย

 

รุ่นและความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(เมตร) ความสูง(เมตร) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ขาตั้ง(เมตร)
550 0.88 1.20

3/4

1 0.35
650 0.88 1.40 3/4 1 0.35
750 0.88 1.60 3/4 1 0.35
1000 1.08 1.40 3/4 1 0.35
1250 1.08 1.60 3/4 1 0.35
1600 1.36 1.40 3/4 2 0.35
2000 1.36 1.60 3/4 2 0.35
2500 1.36 2.20 3/4 2 0.35
3000 1.36 2.40 3/4 2 0.35
4000 1.36 3.00 3/4 2 0.35