Thai Chinese (Simplified) English

รุ่นก้นนูนทรงสูง

ทนทานด้วยคุณภาพและความปลอดภัย

คุณสมบัติพิเศษของถังน้ำ Stainless

  • ไม่เป็นสนิม
  • ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
  • แข็งแรงทนทาน
  • ไม่ก่อให้เกิดสารสะลายที่มีพิษต่อร่างกาย

 

รุ่นและความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(เมตร) ความสูง(เมตร) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ขาตั้ง(เมตร)
550 0.70 1.45 3/4 1 0.35
750 0.70 1.95 3/4 1 0.35
1100 0.88 1.90 3/4 1 0.35
1600 1.08 1.90 3/4 2 0.35
2000 1.08 2.30 3/4 2 0.35