Thai Chinese (Simplified) English

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โรงงานผลิต สาขาขอนแก่น


41 หมู่ 7 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043 472 036
063 207 9326 , 086 459 7684
063 207 9326

 08.00 น. - 17.00 น.
16.4494166,102.6920801

 


สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น


เลขที่ 330 ต.ชุมแพ อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น (ตรงสีแยกเทศบาลเมืองชุมแพ)
043 312 621
063 207 9327
063 207 9327

 08.00 น. - 17.00 น.
 
16.5406434,102.1080178

 


สาขาร้อยเอ็ด


โฉนดที่ดินเลขที่ 32984 เลขที่ดิน 3 เล่ม 330 หน้า 84 ต.ดงลาน อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด
043 519 047
063 207 9329
063 207 9329

 08.00 น. - 17.00 น.
 
16.0551643,103.6200777

 


สาขาสุรินทร์


524 หมู่ 6  ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
044 040 589
063 207 9331
063 207 9331

 08.00 น. - 17.00 น.
 
14.8786441,103.5272303

 


สาขาบุรีรัมย์


เลขที่ 77081 เลขที่ดิน 1312  ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
044 690 399
063 207 9330
063 207 9330

 08.00 น. - 17.00 น.
 
14.9772428,103.0715266

 


สาขาศรีสะเกษ


142/18 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045 911 067
063 207 9332
063 207 9332

 08.00 น. - 17.00 น.
 
15.1068158,104.3751589

 


สาขาสกลนคร


เลขที่ 4571 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
042 972 173
063 207 9337
063 207 9337

 08.00 น. - 17.00 น.
 
17.143564,104.116878

 


สาขากาฬสินธุ์


เลขที่ 25184,1369 เลขที่ดิน 14 อ.เมืองกาฬสินธิ์ จ.กาฬสินธิ์ (ข้างเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์)
043 811 626
063 207 9328
063 207 9328

 08.00 น. - 17.00 น.
 
16.4237278,103.5063374

 


สาขายโสธร


เลขที่ 21053 เล่ม 211  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร (ตรงสี่แยกน้ำคำน้อย)
-
063 207 9335
063 207 9335

 08.00 น. - 17.00 น.
 
15.8108965,104.1564052

 


สาขามุกดาหาร


เลขที่ 7413 ,7423 เลขที่ดิน 18 ,19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
042 612 457
063 207 9336
063 207 9336

 08.00 น. - 17.00 น.
 
16.5604332,104.719688

 


สาขาชัยภูมิ


เลขที่ 2461 ต.นาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (ตรงข้าโชว์รูมมิซูบิชิชัยภูมิ)
044 824 334
063 207 9338
063 207 9338

 08.00 น. - 17.00 น.
 
15.774454,102.025928

 


สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ


เลขที่ 285 เลขที่ 495 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
-
063 207 9334
063 207 9334

 08.00 น. - 17.00 น.
 
14.6468008,104.6395294

 


สาขาสว่างแดนดิน จ.สกลนคร


เลขที่ 63 เลขที่ดิน 1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
-
063 207 9341
063 207 9341

 08.00 น. - 17.00 น.
 
17.4740407,103.4674494

 


สาขาเลย


เลขที่ 9863 เลขที่ดิน 99 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
-
063 207 9342
063 207 9342

 08.00 น. - 17.00 น.
 
17.5175867,101.7250041

 


สาขานางรอง จ.บุรีรัมย์


เลขที่  248 เลขที่ 183 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
063 207 9340
063 207 9340

 08.00 น. - 17.00 น.
 
14.6344763,102.7830635

 


สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


40460 เลขที่ดิน 33 หน้าสำรวจ 1742 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
-
063 207 9343
063 207 9343
 08.00 น. - 17.00 น.
 
15.1749829,104.8572797

 


สาขาอำนาจเจริญ


ต.บึง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
-
063 207 9343
063 207 9343

 08.00 น. - 17.00 น.
 
15.8535614,104.6313729

 


สาขามหาสารคาม


เลขที่ 46574 เลขที่ดิน 800 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
-
063 207 9345
063 207 9345

 08.00 น. - 17.00 น.
 
16.2135889,103.2798502