Thai Chinese (Simplified) English

ภาคเหนือ

โรงงานผลิต สาขาเชียงใหม่  
   
98 หมู่ 1 ต.แซ่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
   
053 129 197  
     
089 455 3984  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.723324,99.162745  
   
     

 

สาขาเชียงใหม่ 2  
   
144/1 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
   
-  
     
094 639 4928  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.793868,99.037541  
   
     

 

สาขาเชียงใหม่ 3  
   
12 หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50130
   
053 491 729  
     
-  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.84555,99.016444  
   
     

  

สาขาเชียงใหม่ 4  
   
210/2 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   
053 141 098  
     
-  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.74325,99.00676  
   
     

  

สาขาเชียงใหม่ 5  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 59357 เลขที่ 971 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
   
-  
     
088 094 9875  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.753439,99.953001  
   
     

 

สาขาเชียงใหม่ 6  
   
จ.เชียงใหม่
   
-  
     
086 731 4076  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.720064,99.0421333  
   
     

 

สาขาแพร่  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 8141 เลขที่ดิน 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
   
054 522 885  
     
-  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.114992,100.1384422  
   
     

 

สาขาน่าน  
   
โฉนดที่ดิน 4721 ถ.บ้านเจดีย์ ต.ดู่ใต้  อ.เมือง จ.น่าน
   
054 774 463  
     
080 671 8750  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.763498,100.7623137  
   
     

 

สาขาพะเยา  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 2096 เล่มที่ 21 ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
   
054 480 340  
     
094 617 4002  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
19.1781366,99.900741  
   
     

 

สาขาเชียงราย  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 2096 เล่มที่ 21 ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
   
053 774 112  
     
093 228 0739  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
19.8592378,99.8182332  
   
     

 

สาขาเชียงราย 2  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 6144,6154,6155  ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
   
-  
     
061 781 5460  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
19.9853517,99.8619847