Thai Chinese (Simplified) English

ถังเก็บน้ำบนดิน CYLIC (CE)

สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหนึ่งเดียว
วัสดุที่ใช้ผลิตคือ ELIXIR ควบคุมการผลิตโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย

คุณสมบัติพิเศษของ ELIXIR

  • ไม่เป็นสนิม
  • ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันแสง UV
  • สีสวยไม่จืดจาง
  • ผลิตจากวัสดุที่สัมผัสอาหารได้

 

 
   

รุ่น ขนาด สี ขนาดความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(m) ความสูง(m) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
CE 350 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CE 350 0.66 1.25 1.00 1.00 1.00
550 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CE 550 0.75 1.60 1.00 1.00 1.00
750 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CE 750 0.75 2.00 1.00 1.00 1.00
1000 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CE 1000 1.00 1.70 1.00 1.00 1.00
1500 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CE 1500 1.05 2.05 1.00 1.00 1.00
2000 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CE 2000 1.20 2.30 1.00 2.00 1.00