Thai Chinese (Simplified) English

ถังเก็บน้ำบนดิน CYLIC (CREL)

สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหนึ่งเดียว
วัสดุที่ใช้ผลิตคือ ELIXIR ควบคุมการผลิตโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย

คุณสมบัติพิเศษของ ELIXIR

ไม่เป็นสนิม
ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
ป้องกันแสง UV
สีสวยไม่จืดจาง
ผลิตจากวัสดุที่สัมผัสอาหารได้

             

 

รุ่น ขนาด สี ขนาดความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(m) ความสูง(m) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
CREL 1000 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CREL 1000 1.11 1.42 1.00 1.00 1.00
1500 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CREL 1500 1.35 1.53 1.00 2.00 1.00
2000 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CREL 2000 1.35 1.80 1.00 2.00 1.00
3000 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CREL 3000 1.52 1.88 1.00 2.00 1.00
5000 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CREL 5000 1.75 2.10 2.00 2.00 2.00