Thai Chinese (Simplified) English

ถังเก็บน้ำบนดิน CYLIC (CLLE)

สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหนึ่งเดียว
วัสดุที่ใช้ผลิตคือ ELIXIR ควบคุมการผลิตโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย

คุณสมบัติพิเศษของ ELIXIR 

  • ไม่เป็นสนิม
  • ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันแสง UV
  • สีสวยไม่จืดจาง
  • ผลิตจากวัสดุที่สัมผัสอาหารได้

         

รุ่น ขนาด สี ขนาดความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(m) ความสูง(m) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
CLLE 6000 แดง/เขียว/ครีม CLLE 6000 2.15 2.15 2.00 2.00 2.00
8000 แดง/เขียว/ครีม CLLE 8000 2.27 2.35 2.00 2.00 2.00
10000 แดง/เขียว/ครีม CLLE 10000 2.43 2.65 2.00 2.00 2.00