Thai Chinese (Simplified) English

ถังเก็บน้ำบนดิน MARINE (PEO)

สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหนึ่งเดียว
วัสดุที่ใช้ผลิตคือ ELIXIR ควบคุมการผลิตโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย

คุณสมบัติพิเศษของ ELIXIR

  • ไม่เป็นสนิม
  • ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันแสง UV
  • สีสวยไม่จืดจาง
  • ผลิตจากวัสดุที่สัมผัสอาหารได้

          

รุ่น ขนาด สี ขนาดความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(m) ความสูง(m) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
PEO 550 หินขัด PEO 550 0.75 1.60 1.00 1.00 1.00
750 หินขัด PEO 750 0.75 2.02 1.00 1.00 1.00
1000 หินขัด PEO 1000 1.00 1.70 1.00 1.00 1.00
2000 หินขัด PEO 2000 1.20 2.30 1.00 2.00 1.00