Thai Chinese (Simplified) English

ถังเก็บน้ำบนดิน Wistaria (WT)

 

 

 

 

แบบสี
 ทรายหินขัด ทรายแดง ทรายเขียว ทรายเทา

 

รุ่น ขนาด สี ขนาดความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(m) ความสูง(m) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
WT 1000 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม WT 1000 1.00 1.90 1.00 1.00 1.00

 

                   

ผลการทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยห้องปฎิบัติการกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอริเมอร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียและการลดลงของเชื้อหรือความสามารถใน การกำจัดเชื้อของวัสดุถัง JRM กับ 99.9% เมื่อเทียบกับถังทั่วไป

 

วัสดุถังทั่วไป วัสดุถัง JRM